POJAŠNJENJE PONUDE NE SMIJE PREDSTAVLJATI DOPUNU PONUDE