UKOLIKO JE SUDSKI TUMAČ U PREVODU DOKUMENTA KOJI JE DIO PONUDE NAPRAVIO GREŠKU NAVEDENO SE NE MOŽE PONUĐAČU STAVITI NA TERET