KOD ZAHTJEVA ZA ODGAĐANJE IZVRŠENJA KONAČNOG UPRAVNOG AKTA TUŽILAC MORA DOKAZATI DA ODLAGANJEM NEĆE DOĆI DO ŠTETNIH POSLJEDICA PO JAVNI INTERES