ODREĐIVANJE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JAVNE NABAVKE U SITUACIJI KAD SE PLANIRA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM- piše Admir Ćebić