15-Pregovarački postupak bez objave obavještenja_radovi bs.docx