NE MOŽE SE TRAŽITI RETROAKTIVNA IZMJENA UGOVORA KOJI JE VEĆ REALIZOVAN