NA UGOVORE JAVNOJ NABAVCI ZAJMOVA I KREDITA NE PRIMJENJUJE SE ZJN