ZIDZJN NIJE PREDVIDIO IZUZEĆE OD PRIMJENE ZA ZAKONSKE MONOPOLE