ŽALBA NE SPREČAVA ZAKLJUČENJE UGOVORA ZA LOTOVE NA KOJE NIJE IZJAVLJENA ŽALBA