ŽALBA NA TD U SLUČAJU PRVOG PREUZIMANJA TD NAKON IZMJENA TD