ZA PRIMJENU IZUZEĆA NA UGOVORE PROGLAŠENE TAJNIM POTREBNO JE DOKAZATI ISPUNJENJE UVJETA PREMA ZAKONU O ODBRANI BIH I DR