ZAKON NIJE PROPISAO U KOJEM SE MOMENTU AKTIVIRA GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE TE JE TO MOGUĆE UČINITI SVE DOK ISTA VAŽI