ZAHTJEV ZA POSJEDOVANJEM 2 SERVISERA, PORED USLOVA DA PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU SERVIS NIJE U SKLADU SA ČLANOM 44 ZJN