ZA PROVOĐENJE OVE VRSTE POSTUPAKA NIJE PREDVIĐENO OTVARANJE PONUDA NI DOSTAVLJANJE ZAPISNIKA O OTVARANJU PONUDA