PONUDA KOJU PODNESE PODRUŽNICA VRIJEDI KAO DA JU JE PODNIJELO PRAVNO LICE U ČIJEM JE SASTAVU