ZA NABAVKU USLUGA S POSEBNIM REŽIMOM (ANEKS II, DIO B) SE NE PROVODI E – AUKCIJA