USLUGE ŠUMARSTVA NISU OBUHVAĆENE ANEKSOM II ZJN, UO SU DUŽNI PRIMIJENITI JEDAN OD POSTUPAKA JN