USLOVI TD NE SMIJU BITI TAKVI DA IMAJU OGRANIČAVAJUĆI KARAKTER