UO TREBA ODREDITI RAZUMAN ROK ZA ISPORUKU ROBE KAKO BI OSIGURAO KONKURENTNOST