UO MOŽE IZMIJENITI UGOVOR AKO SU KUMULATIVNO ISPUNJENI ZAKONSKI USLOVI IAKO U TD STOJI DA JE CIJENA NEPROMJENJIVA