UO JE DUŽAN PRUŽITI DOKAZE O ČINJENICAMA I RADNJAMA KOJE JE PREDUZEO