UKOLIKO ŽALBA NIJE PODNESENA U DOVOLJNOM BROJU PRIMJERAKA ILI NE SADRŽI PEČAT POZIVA SE ŽALITELJ DA UREDI ŽALBU