UKOLIKO FALI PUNOMOĆ ZA ČLANA GRUPE ZA ŽALBU TRAŽI SE DA SE DOPUNI ŽALBA