UKOLIKO U POTVRDI O UREDNO IZVRŠENIM UGOVORIMA NEDOSTAJE SJEDIŠTE IZDAVAOCA TAKVA POTVRDA NE MOŽE SE PRIHVATITI