UKOLIKO NE POSTOJI KONTINUITET U NUMERISANJU PONUDA NE MOŽE BITI PRIHVAĆENA