UKOLIKO RJEŠENJE UO NE SADRŽI U UVODU SVE PODATKE U SKLADU SA ZUP UREDU JE AKO SE IZ OBRAZLOŽENJA MOGU VIDJETI SVI PODACI