UKOLIKO NAVODI NAZIV PROIZVOĐAČA – BRANDA UO MORA OSTAVITI MOGUĆNOST DA PONUĐAČI PONUDE EKVIVALENT