UKOLIKO NAVODI NAZIV PROIZVOĐAČA- BRANDA UO MORA OSTAVITI I MOGUĆNOST DA PONUĐAČI PONUDE EKVIVALENT