UKOLIKO JE PONUĐAČ NAVEO KOLIKO DANA VRIJEDI PONUDA, ALI JE POGRIJEŠIO U IZRAČUNU DATUMA TO NE MOŽE BITI OSNOV ZA ODBACIVANJE PONUDE