U SLUČAJU RAZLIKA IZMEĐU ROKA VAŽENJA UPISANOG SLOVIMA I BROJČANO VALIDAN JE ROK UPISAN SLOVIMA