TRAŽENI STANDARDI I NJIHOVI EKVIVALENTI MORAJU BITI JASNO I PRECIZNO DEFINISANI