KORIŠTENJE KAPACITETIMA DRUGIH PONUĐAČA NE ODNOSI SE NA UPOTREBU NJIHOVIH LICENCI