TD MORA SADRŽAVATI ODREDBE O GRUPI PONUĐAČA INAČE JE TO RAZLOG ZA PONIŠTENJE ISTE