PUNOMOĆ ZA POTPISIVANJE PONUDE NE MORA BITI OVJERENA KOD NADLEŽNOG ORGANA UPRAVE ILI NOTARA