DATUM NA PUNOMOĆI STARIJI OD DATUMA NA OBRASCIMA, UREDU JE AKO JE RANIJI OD DATUMA ZA PRIJEM PONUDA