PROPUST DA SE PARAFIRA SVAKA STRANICA NACRTA UGOVORA NE MOŽE BITI OSNOV ZA ODBACIVANJE PONUDE