PRILIKOM PROPISIVANJA IZNOSA UGOVORNE KAZNE UO MORAJU VODITI RAČUNA O NAČELU JEDNAKE VRIJEDNOSTI DAVANJA I NAČELU SAVJESNOSTI I POŠTENJA