PRILIKOM ODREĐIVANJA VELIČINE PAKOVANJA ROBA KOJE SU PREDMET POSTUPKA NABAVKE UO NIJE DUŽAN DA PROPISUJE EKVIVALENT NAVEDENOM PAKOVANJU