Prekršaji ponuđača počinjeni nevezano za predmet nabavke ne mogu se podvesti pod član 45, stav (5) Zakona o javnim nabavkama BiH.