PONUĐAČ MOŽE KORISTITI KAPACITETE DRUGIH SUBJEKATA