PONUĐAČ KOJI NIJE DOSTAVIO PRIHVATLJIVU PONUDU NEMA AKTIVNU LEGITIMACIJU