NEPOSTUPANJE PO NAREDBAMA URŽ-A PREDSTAVLJA PREKRŠAJ