NENAVOĐENJE PREDMETA UGOVORA NITI SJEDIŠTA UGOVORNIH STRANA U SPISKU PONUDU NE ČINI NEPRIHVATLJIVOM