NEDOSTAVLJANJE OBRASCA NACRTA GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA U PONUDI NE PREDSTAVLJA RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE PONUĐAČA.