NEDOSTATAK VLASTORUČNOG POTPISA U NACRTU UGOVORA UZ UPISIVANJE IMENA I PREZIMENA OVLAŠTENOG LICA NIJE RAZLOG ZA ODBACIVANJE PONUDE