NEDOSTATAK POTPISA NA KOVERTI TE NEUPISIVANJE EVIDENCIJSKOG BROJA NABAVKE NA KOVERTI NIJE RAZLOG ZA NEPRAVILNOST PONUDE PONUĐAČA