NE MOŽE SE REĆI DA ŽALILAC KOJI JE 4.NA LISTI, A OSPORAVA SAMO IZABRANOG NEMA AKTIVNU LEGITIMACIJU