NAČIN ZATVARANJA FOLIJE U KOJOJ JE GARANCIJA NIJE PROPISAN