KOD KONKURENTSKOG ZAHTJEVA UGOVORNI ORGAN NIJE U OBAVEZI DA TRAŽI DOKAZE IZ ČLANA 45 ZJN BIH