IZRAČUN MAXIMALNOG POVEĆANJA CIJENE KAD SU CIJENE DEFINISANE PROMJENJIVO